top of page

viktig info

Siste oppdatering fra
ifellesskap fredrikstad
Hvor går
veien videre?
zoom_logo_0_edited_edited.jpg

VIKTIG INFO: Har du en eller flere saker du vil at årsmøtet skal behandle, må du sende den til martin@ifellesskap.no. Frist er søndag 18. april. 

iFellesskap Fredrikstad er i stadig utvikling. Det er smart og stoppe opp iblant og samtale om hvor vi er på vei og hvordan det ser ut når vi går i den ønskede retningen. Vår visjon er:

"finne de som leter

og bevare de som tror"

Årsmøtet søndag 25. april har allerede blitt flyttet fra januar. Denne gangen legger vi opp til digitalt årsmøte slik at vi kan gjennomføre uansett grad av smittevernstiltak. Årsmøtet vil selvfølgelig inneholde det formelle som styrevalg og gjennomgang av regnskap osv. De dokumentene finner du som vedlegg nederst på denne siden. Men det aller viktigste er muligheten til å stoppe opp og samtale om arbeidet vi driver sammen.

 

Denne gangen foreslår styret endringer i vedtektene. Dette er de formelle formuleringene som ligger til bunn for hvordan vi ser på oss selv som fellesskap og hvilke premisser som ligger for arbeidet vi driver. Derfor er det slik at man trenger 2/3 flertall på årsmøtet for å kunne endre dette. Vedtekter er ikke noe som blir endret ofte, men vi som fellesskap er i utvikling og det er naturlig at man gjør justeringer i en slik prosess. 

 

Nedenfor finner du endringsforslaget og dokumentet som forklarer endringene. Sett deg gjerne godt inn i dette slik at vi kan få en god og gjennomtenkt samtale om dette før vedtak.

For å være stemmeberettiget deltaker på årsmøtet må du være over 16 år og ha betalt medlemskontigent. Kontigenten er på kr 50,- og kan vippses til #510655.

Siden årsmøtet er digitalt kan du stemme på kandidater til styret ved å trykke på lenken under.

Lenken er kun aktiv under årsmøtet.

Stem her

Her er viktige dokumenter som saksliste, årsmelding, regnskap og kandidater til det nye styret som legges frem for årsmøtet søndag 25. april. Vi møtes først til et søndagstreff kl. 1100. Velkommen!

25. april

Søndagstreff
& årsmøte
kl.1100
bottom of page