top of page

SØndagsmøte

vårt samlingspunkt

På søndagsmøtet ønsker vi å samle alle som hører til iFellesskap. På tvers av generasjoner leser vi Guds ord, ber og lovsynger. Enten det er andakt, samtale eller vitnespyrd så ønsker vi å dele levd live med hverandre. Barna har eget opplegg og litt ut i møtet går de ned i kjelleren. Etter møtet har vi kveldsmat hvor vi sitter rundt bordene og blir bedre kjent. Selve møtet inneholder tre ulike deler som vi kan forkorte til FÔR:

fokus.png

Fokus er den første delen. Her ønsker vi å legge hverdagen til side og samler oss om et felles fokus. Denne delen skal hjelpe oss å komme i gang og tenke på møtets tema. Her er alle med og vi har åpning, synger, ber og har kollekt sammen med barna før de går ned til kjellerstua.

ordet.png

Ordet er den delen hvor Gud taler til oss. Det kan være gjennom lesning av bibelen, samtale eller mer tradisjonell andakt. Vi ønsker å være åpne for at Den Hellige Ånd med sitt nærvær kan vise oss sannheten og gi oss visdom om Gud og oss mennesker. 

respons.png

Respons er den siste delen av møtet. Her kan man etter som man ønsker gi en tilbakemelding etter å ha hørt Guds ord. I denne delen av møtet blir det lovsang og tilbud om forbønn. Du kan også i stillhet legge frem din respons for Gud gjennom ettertanke, bønnelapper og lystenning. 

Matteus 4,4: Jesus svarte: Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.

bottom of page