top of page

Finne og bevare

i fellesskap

iFellesskapet er et åpent, inkluderende møtested på tvers av generasjoner. Sammen strekker vi oss etter å vokse i troen og utfordres til tjeneste. Med Jesu kjærlighet ønsker vi å møte og hjelpe hele mennesket i ulike faser av livet med raushet, ydmykhet og villighet til å tjene. Gjennom Guds ord vil Den Hellige Ånd utruste oss med sine gaver, slik at vi kan bevare hverandre og søke de som ennå ikke kjenner hyrdens stemme. Derfor er vår visjon:

"Finne de som søker og bevare de som tror"

iFellesskap bygger på verdiene dele, tjene og vokse. Vi har alle noe vi kan bidra med og det er nettopp gjennom å dele av vår tid og våre evner at vi vokser sterkere sammen. Det er også slik at gjennom involvering og deltagelse så forsterkes eierforholdet, samholdet, selvbildet og gleden hos den enkelte når samholdet med andre oppleves meningsfullt. Vi har mange måter å tjenestegjøre hos oss. Her presenteres noen. Kanskje du skal melde til tjeneste? Eller kjenner du på at du har evner og ønsker til tjeneste som ennå ikke er i gang. Ikke nøl med å ta kontakt med oss. Vi vil dele, tjene og vokse!

Short to Tall
Barne- & ungdomsarbeid

Barna er en viktig del av fellesskapet. Vi trenger flere voksne som kan bidra med å legge til rette for barna. Under søndagsmøtet er det andakt og aktivitetsopplegg for de under skolealder og for de som går på barnskolen. Her er det alltid behov for hjelp, enten til organisering, andakt eller rett og slett barnepass.

 

I tillegg har vi Fredagskids (5-8 år) og Fredagsklubben (3.-6.klasse) 2. hver fredag i måneden. Da møtes barna i lokalene til Fredtun barnehage for å leke, spille og lære mer om Jesus. 

Møteleder

Møteleder er med på planleggingen og gjennomføringen av søndagsmøtene. Møteleder må ha et tett samarbeid med de andre tjenestegruppene som er ivolvert i møtedelen. Spesielt har møteleder ansvar for kontakt med talere og lovsangsteam i forkant av hvert møte.

 

Vi ønsker å ha møter med forutsigbare rammer, men også åpenhet for Den Hellige Ånds ledelse. Møteleder har derfor et stort og viktig oppdrag om lede det hele på en god og trygg måte for fellesskapet. 

Audience
Man-Fashion-sitting
Forbønn og samtale

I tråd med fellesskapets intensjon om å være et åpent inkluderende fellesskap, ønsker vi at forbønns- og samtaletjenesten skal være en trygg arena hvor det er plass for hele mennesket. En møteplass hvor vi kan vise vår sårbarhet og snakke sant om livet vårt, og bli møtt på en respektfull måte preget av Jesu kjærlighet og omsorg.

 

I søndagsmøtenes siste del (respons) vil det ofte bli gitt mulighet for forbønn. Du kan også avtale sjelesorgsamtaler utenom samlingene. Vi har taushetsplikt.

Lovsang og medietjenste

Er du glad i å synge, eller spiller du et instrument? iFellesskapet ønsker å ha levende sang og musikk på møtene. Vårt mål er inkluderende lovsang. Med det mener vi sang fra hjertene, utrykt gjennom ulike sangstiler og språk, på en slik måte at vi kan tilbe og lovprise Gud. Vi starter opp helt enkelt med piano og sangere, men håper å bygge ut etter hvert som flere melder seg å ønsker å bidra.

Under møtene trenger vi noen med kunnskap om styring av lydannlegget og storskjermen. Dette er viktige verktøy som støtter oss i søndagsmøtet slik at alle kan høre og se.

Studio Microphone
Coffee Hearts
Bevertning og vertskap

Liker du å lage mat og trives på kjøkkenet?

Syns du rett og slett det er flott å legge til rette for at andre skal kunne hygge seg med mat? Her er det matlaging, servering og rydding som står i fokus enten du kan hjelpe til på forhånd eller under selve arrangementet.

Hvis du ønsker en praktisk og sosial tjeneste er kanskje vertskap noe for deg? 30 min før møtet begynner kommer vertene for å gjøre i stand og hjelpe til med praktiske forberedelser. Når folk begynner å komme er det de som har den hyggelige oppgaven i å hilse alle velkommen.

miniFellesskap

Mange av oss møtes i faste grupper hjemme hos hverandre en kveld 2.hver uke. I dette mindre fellesskapet deler livets opp og nedturer og snakker sant om tro og tvil. Vi leser i Bibelen og ber sammen. 

Ved å være med i et miniFellesskap gjør du deg selv en tjeneste. Det er trygt å godt å ha et sted hvor man kan være seg selv uansett. Her tjener vi andre og blir tjent. Vi anbefaler alle å være med i et slikt lite fellesskap. Alle miniFellesskap har to personer som organiserer og leder samlingene.

 

Support Group
Volunteers
Diakoni

Her kommmer det informasjon om vårt diakonale arbeid for mennesker i byen vår.

 

Ved Østfoldhallen ligger butikken NLM Gjenbruk. Om du ønsker å hjelpe til som frivillig kan du ta kontakt med oss. Les mer om butikken her.

 

bottom of page