top of page

OM oss

I januar 2015 startet vi opp iFellesskap på Solbukta. Søndagsmøtet er et treffpunkt for alle generasjoner hvor fokuset er fellesskap med Gud og med mennesker. Vi ønsker klar forkynnelse til hele mennesket, inkluderende lovsang og tilbud om forbønn. Når det ikke er familiemøte, er det eget opplegg for barna i kjellerstua. Kvelden avsluttes med felles kveldsmat i matsalen. Enkeltpersoner, familier, bibelgrupper, misjonsforeninger, lag og andre grupperinger er velkommen til å ta del i et større fellesskap. Våre søndagsmøter starter kl.1100 eller 1630. 

I tillegg til søndagsmøtene har vi søndagstreff som er et mindre formelt treff hvor vi møtes hjemme hos noen, er ute i naturen eller samles på Solbukta. Det er fra høsten 2019 samlinger søndag annenhver uke. I hverdagen samles de som ønsker det hjemme hos hverandre i mindre grupper. Dette kaller vi miniFellesskap. Her deler vi livets opp- og nedturer, tro og tvil og bygger relasjoner.

Vår visjon er "Finne de som søker og bevare de som tror"

iFellesskap er en del av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). NLM er en fri og selvstendig misjonsorganisasjon som jobber under visjonen Verden for Kristus og driver et stort arbeid i Norge og omtrent 15 andre land i Afrika, Sør-Amerika og Asia. Arbeidet i Norge består av omkring 2500 lag, foreninger og forsamlinger over hele lander. NLM driver også en rekke leirsteder, gjenbruksbutikker, skoler og barnehager i tillegg til et omfattende mediearbeid. I Norge er arbeidet delt inn i 9 regioner og iFellesskap er en del av Region øst. For mer info om NLM se her.

IMG_7323.jpg
IMG_7362.jpg
bottom of page