viktig info

Siste oppdatering fra
ifellesskap fredrikstad

SISTE OPPDATERING

iFellesskap og
smittevernstiltak
Oppdatering 01.06.21

I tråd med at samfunnet nå åpner mer og mer opp starter vi igjen med fysiske samlinger.

Våre to siste samlinger vil være fysiske ute på Solbukta den 6. og 20. juni. Vi gleder oss til å være sammen igjen.

Informasjon om sted og tidspunkt vil ligge i våre infomasjonskanaler på Spond og Facebook.

FYSISKE OG DIGITALE SAMLINGER FREMOVER

Alle våre fysiske samlinger i regi av iFellesskap gjennomføres i tråd med retningslinjer fra nasjonale og lokale myndigheter samt NLM. Det innebærer minifellesskap, Bibellesning på tirsdager, Søndagsmøter, Søndagstreff og tweenFellesskap.

Alle fysiske samlinger har påmelding og alle som ikke tilhører samme husstand må holde minst 1 meters avstand.

I tillegg er alle samlinger i regi av iFellesskap arrangert i henhold til disse fire sentrale smittevernsreglene:

 

1. Syke personer skal ikke delta på samlinger

2. God hygiene og renhold

3. God avstand og minst mulig kontakt mellom personer

4. Unngå felles bruk og berøring av inventar og utstyr

Vi gleder oss over at vi også kan ha fysiske samlinger som brødre og søstre, men oppfordrer dere fortsatt til å bruke gode ressurser som ligger tilgjengelig over nett. På denne siden vil vi publisere ulike lenker som kan være nyttige for dere i den fremover. Følg med her for info og lenker til andre digitale samlinger.

Ellers vil vi fortsatt oppfordre alle til å be for situasjonen i landet og i verden ifm Korona-viruset.

Nyttige lenker:

Ved digitale samlinger for iFelleskap:

- Søndagsmøter og Søndagstreff annen hver søndag kl.1100. Trykk her for å delta!

 

- BibelFellesskap hver tirsdag kl. 2100. Trykk her for å delta digitalt!

Vi bruker den digitale plattformen Zoom da den fungerer best for vårt formål. Du laste ned appen på en smart telefon eller et nettbrett, eller du kan bruke en datamaskin. Lag et identifiserbart brukernavn når du logger deg inn på samlingen.

- iFellesskaps facebookside med nyttig oppdatert informasjon om våre samlinger. Trykk her for lenke.

- iFellesskaps podcast med taler og undervisning. Trykk her for lenke.

 

Andre lenker:

 

- www.nlm.no

- www.nlm.no/taler