viktig info

Siste oppdatering fra
ifellesskap fredrikstad

SISTE OPPDATERING

iFellesskap og
smittevernstiltak
Oppdatering 19.01.22

I tråd med at samfunnet nå åpner mer og mer opp starter vi igjen med fysiske samlinger. Årets første fysiske samling blir søndagsmøte 23. januar kl.1630 på Solbukta. Informasjon om påmelding og annet vil ligge i våre informasjonskanaler på Spond og Facebook. 

FYSISKE SAMLINGER FREMOVER

Alle våre fysiske samlinger i regi av iFellesskap gjennomføres i tråd med retningslinjer fra nasjonale og lokale myndigheter samt NLM. Det innebærer miniFellesskap, Bibellesing på tirsdager, Søndagsmøter, Søndagstreff og FredagsKids.

Alle fysiske samlinger har påmelding og alle som ikke tilhører samme husstand må holde minst 1 meters avstand.

I tillegg er alle samlinger i regi av iFellesskap arrangert i henhold til disse tre sentrale smittevernsreglene:

 

1. Syke personer skal ikke delta på samlinger

2. God hygiene og renhold

3. God avstand og minst mulig kontakt mellom personer

I tillegg gjelder følgende smittevernsrutiner under våre samlinger:

- Maks 30 deltakere utenom arrangør
- Påmelding på forhånd
- Alle voksne har faste tilviste plasser som brukes under møtet. Før og etter bruker voksne munnbind
- Samling for barna i kjelleren med fornuftig avstand
- Det vil ikke være kveldsmat eller annen servering
- Etter møtet går man ut dersom man ønsker å snakke sammen

Vi gleder oss over at vi også kan ha fysiske samlinger som brødre og søstre, men oppfordrer dere fortsatt til å bruke gode ressurser som ligger tilgjengelig over nett. På denne siden vil vi publisere ulike lenker som kan være nyttige for dere i den fremover. Følg med her for info og lenker til andre digitale samlinger.

Ellers vil vi fortsatt oppfordre alle til å be for situasjonen i landet og i verden ifm Korona-viruset.

Nyttige lenker:

Ved digitale samlinger for iFelleskap:

- Søndagsmøter og Søndagstreff annen hver søndag kl.1100. Trykk her for å delta!

 

- BibelFellesskap hver tirsdag kl. 2100. Trykk her for å delta digitalt!

Vi bruker den digitale plattformen Zoom da den fungerer best for vårt formål. Du laste ned appen på en smart telefon eller et nettbrett, eller du kan bruke en datamaskin. Lag et identifiserbart brukernavn når du logger deg inn på samlingen.

- iFellesskaps facebookside med nyttig oppdatert informasjon om våre samlinger. Trykk her for lenke.

- iFellesskaps podcast med taler og undervisning. Trykk her for lenke.

 

Andre lenker:

 

- www.nlm.no

- www.nlm.no/taler